logo logo
خانهاخبار جشنوارهنظرسنجی انتخاب برندهای محبوب تا 30 دی ماه 93 تمدید گردید
نظرسنجی انتخاب برندهای محبوب تا 30 دی ماه 93 تمدید گردید
 نظرسنجی انتخاب برندهای محبوب تا 30 دی ماه 93 تمدید گردید

بنا به اعلام رسمی دبیرخانه جشنواره، با توجه به استقبال گسترده مردمی از نظرسنجی برندهای محبوب و در جهت ایجاد فرصت بیشتر برای حضور حداکثری مردم در این نظرسنجی و نیز درخواست برندهای حاضر در جشنواره مبنی بر ارائه فرصت زمانی بیشتر جهت اطلاع رسانی به هواداران، شورای سیاستگذاری جشنواره، مهلت شرکت در نظر سنجی از طریق سایت اینترنتی جشنواره تا تاریخ 30 دی ماه و از طریق پیامکی تا 20 دی ماه تمدید نمود. لذا از همه علاقمندان به حضور دراین جشنواره و انتخاب برند محبوب دعوت می گردد تا از فرصت باقیمانده جهت ثبت آرای خود و شرکت در قرعه کشی جشنواره استفاده نمایند.

شایان ذکر است با توجه به عدم امکان تمدید مجدد تاریخ پایان نظرسنجی، برندهای حاضر در جشنواره جهت اطلاع رسانی به مخاطبان، برنامه ریزی لازم را فراهم نمایند.