logo logo
خانهاخبار جشنوارهارائه دومین و سومین گزارش مقطعی از نتایج نظرسنجی برندهای محبوب سال 93
ارائه دومین و سومین گزارش مقطعی از نتایج نظرسنجی برندهای محبوب سال 93
 ارائه دومین و سومین گزارش مقطعی از نتایج نظرسنجی برندهای محبوب سال 93

بنا به اعلام رسمی دبیرخانه جشنواره مقرر گردید در یک فرصت برابر برای تمامی برندهای حاضر در نظرسنجی، 2 نوبت گزارش مقطعی از نتایج محبوبیت برند نسبت به برندهای هم گروه با اعلام نام 3 برند ابتدایی در تاریخ های 11 و 20 دی ماه ارائه گردد. لذا نمایندگان برندهای حاضر در نظرسنجی می توانند فقط با مراجعه به پنل مدیریت برند خود در سایت جشنواره، در تاریخ های مذکور نسبت به دریافت نتایج مقطعی نظرسنجی و اطلاع از وضعیت برند خود نسبت به سایر برندهای هم گروه اقدام نمایند.

ضمناً شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88318320 و 88318389 تماس حاصل فرمایید. امید است با همکاری و تلاش برندهای حاضر، گامی موفق در راستای دلگرمی هواداران محبوبتان برداشته شود.